Team

Хората, заети в "ГЕБОР" ООД, са ценени като стратегически най-важният фирмен ресурс за постигането на нейните цели. Дружеството окуражава и подкрепя иновативното и творческо мислене. Мотивира и изисква от всеки свой служител да поддържа високите стандарти на работа.

В “ГЕБОР” ООД могат да бъдат обособени няколко екипа, заети и отговорни за всеки един етап от проектирането до завършването на обекта:

  • Проектантско и дизайнерско звено, обособено и функциониращо, съставено както от млади, така и от архитекти с богат професионален опит.
  • Екип от инженери и техници, заети в услуга на всяко предпочитание на партньорите на фирмата. Ангажираните в тези отдели хора преминават и през допълнително обучение, свързано с конкретната специфика на работата им.
  • Екип от консултанти, предоставящи информация на клиентите и подпомагайки техния избор.

Управителите на ГЕБОР ООД работят в областта на строителството съответно от 1979 и 1984г. До създаването на фирмата през октомври 1992г. под тяхното инженерно ръководство са изградени повече от 1200 апартамента.

Управители: Георги Христов и Борислав Рашевски.

Share