Name Position Phone
Georgi Hristov Manager +359888629937
Borislav Rashevski Manager +359888344856
Mariya Vlastanova Technical Organizer +35928509299
Oleg Gurov Construction Site Manager +359877157940
Nikolay Terziyski Construction Site Manager
Milan Rashevski Consulting Architect +359889467466
Diyan Rashevski IT Support +4917678612349